Akademik Bilişim, İnternet Teknolojileri Derneği (İNETD) tarafından düzenlenen; akademik ortamlardaki bilgi teknolojileri konusunda çalışan ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmayı, tartışmayı, tecrübeleri paylaşmayı ve ortak politikalar oluşturmaya yardımcı olmayı amaçlayan ulusal bir konferanstır.

Akademik Bilişim Konferansının 17incisi 31 Ocak – 6 Şubat 2015 tarihleri arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Konferansın ana teması olarak ‘açıklık’ belirlenmiştir. Açıklık, bilgiye ve kaynaklara sınırsız ve şeffaf erişimin yanı sıra karar almada ve yönetimde işbirliği üzerinde odaklanan bir şemsiye kavramı ya da felsefi bakış açısını ifade etmektedir.

Bu bağlamda, AB2015 Anadolu’da Konferansı, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı açık toplum, açık yönetim, açık öğrenme, açık sistemler, açık kaynak kodu, açık erişim, açık yazılımlar ve benzeri konuların, başta akademisyenler olmak üzere farklı kesimlerle tartışılmasını amaçlamaktadır. Konferansta davetli bildiriler, tam ve kısa bildiriler, konferans öncesi kurslar, konferans içi eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Konferansa katılım ilgili herkese açıktır ve ücretsizdir.


Konferansın ana teması ‘açıklık’tır. Bu temaya uygun aşağıdaki konularda gönderilen bildirilere öncelik verilecektir.

 • Açık Toplum
 • Açık Devlet
 • Açık Bilişim
 • Açık Yönetim
 • Açık Erişim
 • Açık Veri
 • Açık Yazılım
 • Açık Kaynak Kodları
 • Açık Donanım
 • Açık Öğrenme
 • Açık Ders Malzemeleri

Ancak konferansa aşağıdaki ve benzeri konularda da bildiri özetleri gönderilebilir.

 • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
 • Yeni Nesil Internet: İnternet2, Ipv6, Gelecek İnternet
 • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
 • Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
 • Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
 • İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
 • İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
 • Gizlilik, Bireysel haklar, mahremiyet
 • Sosyal Ağlar: Analiz ve etkileri
 • Sosyal Ağlar ve Eğitim
 • Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
 • Yeni Medya
 • Yeni Internet teknolojileri
 • Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
 • Web 3.0, Semantik Web ve Xml
 • E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
 • Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
 • MOOC
 • Eğitim Yönetimi ve Bilişim
 • Engelsiz Bilişim ve W3C Standartları
 • e-çevre, e-atık, yeşil BT
 • E-tarım, Tarımsal Bilişim
 • İnternet ve Medikal Bilişim
 • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
 • Mekansal Bilişimi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
 • Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
 • Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
 • Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
 • E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
 • E-yayıncılık, e-kitap
 • Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
 • Ulusal, Kurumsal ve Kampus Ağları
 • 3G, 4G Teknolojileri
 • Wifi, WiMax, Mesh Ağları
 • Kurumsal İnternet Politikaları
 • Üniversite Bilişim Sistemleri
 • İnternet Yönetişimi ve STK'lar
 • Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
 • E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
 • E/M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
 • Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
 • Nesneler ve Kullanıcılar için Kimlik Yönetim
 • Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
 • Kriptoloji ve E-imza
 • Yazılım Mühendisliği
 • Yazılım Geliştirme Ortamları
 • Gömülü Sistemler
 • Sistem ve Ağ Yönetimi
 • Veri Madenciliği
 • Veri Tabanı ve Yönetimi
 • Web Servisleri
 • İnternet Servislerinin Çalıştırılması
 • İnternet'te Türkçe kullanımı ve İçerik
 • İçerik Ağları
 • İnternet ve Sosyal Bilimler
 • İnternet ve Sanat
 • E-kültür , Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri
 • Bulut Bilişim
 • Kuantum Bilişim
 • Yüksek Başarım Bilişimi
 • İstenmeyen Trafik: Spam, Virüs, P2P
 • Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerçeve ve Teknoparklar
 • Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi/Bilişim/(Yeni)Medya Okuryazarlığı
 • Açık Veri, Açık Devlet
 • Digital Aktivizim
 • Siber Kültür
 • Nefret Söylemi
 • Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Gerçeklik)
 • IPTV
 • VoIP
 • Temel Bilimlerde Bilişim
 • Yönetim Bilişim Sistemleri